Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Featured