ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (Προκήρυξη υπ. αριθ. πρωτ.: 3327.1/33/14) Featured

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΑΝΕΚ.

 ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  ΤΗΛ: 22430 29612  ΤΗΛ. & FAX :22430 24144

Α.Φ.Μ: 094093617 - Δ.Ο.Υ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

 

Κάλυμνος      5   Αυγούστου   2014

Αρ. πρ.  505

 

ΠΡΟΣ: Μετόχους ΑΝΕΚ

ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε.

ΣΧΕΤ: Προκήρυξη υπ. αριθ. πρωτ.: 3327.1/33/14 του Υπουργείου  Ναυτιλίας και Αιγαίου, Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της εταιρείας μας στον παραπάνω αναφερόμενο διαγωνισμό αγόνων γραμμών

        Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να συμμετάσχει η εταιρεία μας στον παραπάνω διαγωνισμό και να γνωστοποιηθεί στους μετόχους η συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό αυτό.

 

 

Για την ΑΝΕ Καλύμνου

-Ο-

 Πρόεδρος Δ.Σ.

Δρ. Γεώργιος  Θανάτσης