Ανακοινώσεις | Σημαντική ανακοίνωση - Επικαιρότητα
March 27, 2023
Γνωστοποίηση προς τους μετόχους της Α.Ν.Ε. Καλύμνου

Κάλυμνος 27-03-2023

Προς: Μετόχους Α.Ν.Ε.ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Θέμα: Γνωστοποίηση απόφασης Δ.Σ. για τη συμμετοχή της εταιρείας μας στην πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών με αριθ. Πρωτ. 2252.1.1/22520/23 με το πλοίο της εταιρείας μας
Ε/Γ-Δ/Ρ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΝΤΟΛΦΙΝ Νηολ. Καλύμνου 628 κατηγορία 1. Στη δρομολογιακή γραμμή : ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ –ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή .Τρία δρομολόγια από 15/05/2023 έως 24/09/2023 ( σύνολο δέκα εννέα (19) εβδομάδες

Συνεδρίαση της Παρασκευής 27 ης -03-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ν.Ε.Καλύμνου γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της εταιρείας την παραπάνω ομόφωνη απόφασή του να συμμετάσχει η Α.Ν.Ε.Κ στην παραπάνω αναφερόμενη πρόσκληση που προκηρύχθηκε για την παραπάνω γραμμή .
Η γνωστοποίηση της πρόθεσής του αυτής στους μετόχους θα γίνει με ανάρτηση στο site της εταιρείας www.anekalymnou.gr www.anekalymnou-finance.gr

Για την ΑΝΕΚ
Δρ. Θανάτσης Γεώργιος
Πρόεδρος ΔΣ

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ PDF