Δομή Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΘΑΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως Πρόεδρος
ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ως Αντιπρόεδρος
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ως Γραμματέας
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
ΖΩΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του νέου ΔΣ (Γ.Ε.ΜΗ.)