Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Κύριο