Πρόσκληση των μετόχων στην Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2019 Κύριο

 

Αγαπητοί μέτοχοι,

σε συνέχεια της από 7-8-2019 Πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση και λόγω μη επίτευξης απαρτίας στην συνεδρίαση της 29-8-2019, σας καλούμε σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα συζήτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 7-8-2019 Πρόκληση την οποία και σας επισυνάπτουμε εκ νέου.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Διαμαντής Ιωάννης