Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση Κύριο

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.