Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Κύριο

Κάλυμνος, 1-11-2016

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό , σας καλούμε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία θα γίνει την
Τετάρτη 23-11-2016 και ώρα 17:00 στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων ( αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.Τροποποίηση και επικαιροποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε σχέση με την διάρκεια της, τους σκοπούς της και θέματα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1,2,3,4,9,12,36 και τις γενικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α και Δ του Καταστατικού .
2. Διάφορες Ανακοινώσεις


Για την ΑΝΕΚ.

Διαμαντής Ιωάννης
Πρόεδρος Δ. Σ.