Τροποποίηση δρομολογίου Πέμπτης για Αστυπάλαια, από 15-7-2016 - Astypalaia itinerary update Κύριο