Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 29 Ιουνίου 2016