Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 18 Νοεμβρίου 2015 Κύριο