Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Κάλυμνος, 13-3-2015

Προς κ.κ. Μετόχους
Κοινοποίηση: Μ.Μ.Ε


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με βάση το υπ’ αρ. 4 πρακτικό της 10ης Μαρτίου 2015 ( θέμα 3ο)
σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία θα γίνει στις 18 – 4 - 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα: 18:00 στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικών Συμβουλίων), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη αποφάσεων για την συνεργασία με την ΛΑΦΑΣΙ Ν. Ε
2. Τρόποι συνεργασίας με την ΛΑΦΑΣΙ Ν. Ε.
3. Διάφορες Ανακοινώσεις .

Από το Δ.Σ της ΑΝΕΚ

Διαμαντής Ιωάννης
Πρόεδρος Δ.Σ