Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (42)

 

Αγαπητοί μέτοχοι,

σε συνέχεια της από 7-8-2019 Πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση και λόγω μη επίτευξης απαρτίας στην συνεδρίαση της 29-8-2019, σας καλούμε σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα συζήτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 7-8-2019 Πρόκληση την οποία και σας επισυνάπτουμε εκ νέου.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Διαμαντής Ιωάννης

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε., σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων ( αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά τη λειτουργία της 31/12/2017, Κλπ.) για την εταιρική χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.
4. Τροποποίηση και αναδιατύπωση των άρθρων 1, 3, 6, 7, 8, 20, 25, 26, 27,31, 32, 34, 37, 39, 40, 43 σύμφωνα με το από 10-7-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Εμπορίου – Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών και κωδικοποίηση καταστατικού.
5. Κατάργηση των άρθρων 44 έως 50 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας.
6. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Κάλυμνος, 16/08/2018
Για την ΑΝΕΚ.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Διαμαντής Ιωάννης

*** Πατήστε εδώ για να δείτε τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2017

Κάλυμνος, 27-6-2018

 

Προς Μετόχους Α.Ν.Ε.ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Θέμα: Γνωστοποίηση απόφασης Δ.Σ για την συμμετοχή της εταιρείας μας με το πλοίο μας Νήσος Κάλυμνος Ν.Κ 02 στον Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών Γραμμών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που θα διεξαχθεί στις 06 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τις δρομολογιακές γραμμές :
α) Κάλυμνος-Λέρος-Λειψοί-Πάτμος-Αρκιοί-Αγαθονήσι –Πυθαγόρειο Σάμου και επιστροφή, προσέγγιση στο Φαρμακονήσι 2 φορές το μήνα
( Νήσος Κάλυμνος Ν.Κ 02 )
β)Κάλυμνος–Αστυπάλαια - Κάλυμνος και επιστροφή.
(Νήσος Κάλυμνος Ν.Κ 02 )
(προκήρυξη Αριθ.Πρωτ.2252.1.1/47600/18)

Συνεδρίαση της Τρίτης 26-06-2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ν.Ε.Καλύμνου γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της εταιρείας την παραπάνω ομόφωνη απόφασή του να συμμετάσχει η Α.Ν.Ε.Κ στον παραπάνω αναφερόμενο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για τις παραπάνω γραμμές και να γνωστοποιήσει την πρόθεση του αυτή στους μετόχους αποστέλλοντας σχετική επιστολή μέσω ΕΛΤΑ και με ανάρτηση στο site της εταιρείας www.anekalymnou.gr .

Μετά τιμής
Για την ΑΝΕΚ Διαμαντής Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ

30-11-2017 

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή τα δρομολόγια μας αντικαθιστούν και  δρομολόγια της ΑΝΕΜ – ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ  λόγω επισκευής συντήρησης παρακαλώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας , επικοινωνείτε και στα γραφεία της εταιρείας μας .

 

Κάλυμνος, 25-8-2017

Ενόψει της έλλειψης απαρτίας στην αρχική πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε ορισθεί για την 24-08-2017 σας καλούμε στην εξ αναβολής ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία θα γίνει την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 στο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων ( αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση των Οικονομικών Καταστάσεων, του Προσαρτήματος, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελεγκτών για τη Χρήση 2016.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση χρήση 2016 .
4. Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου εναρμονισμένο με το άρθρο 25 του νέου καταστατικού της εταιρείας .
Διάφορες Ανακοινώσεις

Για την ΑΝΕΚ.

Διαμαντής Ιωάννης
Πρόεδρος Δ. Σ.

Κάλυμνος, 12-1-2017

 

Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό, ότι από 14-01-2017 και κάθε Σάββατο & Κυριακή θα εκτελούνται δρομολόγια με προσέγγιση Ψέριμο .
Κάθε Σάββατο το δρομολόγιο από Κάλυμνο 18:00 θα εκτελείται μέσω Ψερίμου και κάθε Κυριακή το δρομολόγιο από Μαστιχάρι 16:00 θα εκτελείται μέσω Ψερίμου .

Για την Α.Ν.Ε.Κ.
Διαμαντής Ιωάννης
Πρόεδρος Δ.Σ