Η Εταιρία

Η Α.Ν.Ε. Καλύμνου

Το διοικητικό συμβούλιο

Δομή Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΘΑΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως Πρόεδρος

ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ως Αντιπρόεδρος

ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ως Γραμματέας

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΖΩΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του νέου Δ.Σ. (Γ.Ε.ΜΗ.)

Μέτοχοι

Κύριος Μέτοχος της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλυμνίων.

Μέτοχοι είναι ακόμα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , ο Δήμος Ρόδου, ο Δήμος Λειψών, το Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και 405 ιδιώτες.