Δρομολόγια

ΓΡΑΜΜΗ ΣΑΜΟΥ – ΓΡΑΜΜΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

(ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ)

Aπό 01/11/2022 – 28/02/2023

ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ

Aπό 12/05/2023 – 30/06/2023 (pdf)

 

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΨΕΡΙΜΟΣ – ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ