Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Κάλυμνος   06-06-2023  Προς:  Μετόχους Α.Ν.Ε.ΚΑΛΥΜΝΟΥ   Θέμα: Γνωστοποίηση απόφασης Δ.Σ για τη  συμμετοχή της εταιρείας μας στον  Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή 2ο Αρχικό θερινό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης  από 05-06-2023...

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Προς:  Μετόχους Α.Ν.Ε.ΚΑΛΥΜΝΟΥ      Θέμα: Γνωστοποίηση απόφασης Δ.Σ για τη  συμμετοχή της εταιρείας μας στην Πρόσκληση Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας προς  Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών διάρκειας έως 31-10-2023 (Πρόσκληση Αριθ.Πρωτ.2252.1.1/38633/23) με...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.».   Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ...

Γνωστοποίηση προς τους μετόχους της Α.Ν.Ε. Καλύμνου

Κάλυμνος 27-03-2023 Προς: Μετόχους Α.Ν.Ε.ΚΑΛΥΜΝΟΥ Θέμα: Γνωστοποίηση απόφασης Δ.Σ. για τη συμμετοχή της εταιρείας μας στην πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών με αριθ. Πρωτ. 2252.1.1/22520/23 με το πλοίο...