Δελτία Τύπου

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΑΝΕΚ.
ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  ΤΗΛ: 22430 29612  ΤΗΛ. & FAX :22430 24144
Α.Φ.Μ: 094093617 - Δ.Ο.Υ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Σελίδα 4 από 4