Μιχάλης Τσουγκράνης

Μιχάλης Τσουγκράνης

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016 13:01

Μη εκτέλεση δρομολογίων του Νήσος Κάλυμνος

Κάλυμνος, 29-1-2016

 

Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό, ότι τα δρομολόγια του πλοίου μας Νήσος Κάλυμνος θα παραμείνουν ανεκτέλεστα λόγω ετήσιας επιθεώρησης –συντήρησης και έκδοση νέων πιστοποιητικών μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών .

Λόγω των εορτών θα υπάρξουν κάποιες μεταβολές στα δρομολόγια της εταιρείας. Πατήστε στους παρακάτω σύνδεσμους για περισσότερες λεπτομέρειες.

Δρομολόγια εορτών Κάλυμνος Μαστιχάρι (PDF)

Δρομολόγια εορτών Νήσος Κάλυμνος (PDF)

Σελίδα 3 από 3